سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
اطمینان به هرکس، پیش از آزمودنش [نشانه]درماندگی است . [امام علی علیه السلام]